ຮຽນພາສາອັງກິດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ໄວ?

4 skills

ຖ້າມີຄົນມາບອກເຈົ້າວ່າ ມີສູດເດັດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພາຍໃນຊົ່ວຂ້າມຄືນ ໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງເລີຍນັ້ນ ເຈົ້າຈະຊື້ສູດເດັດດັ່ງກ່າວບໍ? ຂ້ອຍຄິດວ່າ ເຈົ້າຍອມທຸມໝົດຕົວແນ່ນອນ. ແຕ່ວ່າເສຍໃຈນຳເດີ ບໍ່ມີດອກສູດປະຕິຫານແບບນັ້ນ ນອກຈາກເຈົ້າຈະຖືກຕົວະຫຼາຍກວ່າ ເພາະມັນຝືນທຳມະຊາດ. ຄົນຢາກເກັ່ງພາສາອັງກິດ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນຢາກລວຍ ມີແຕ່ຊອກຫາທາງລັດ ແຕ່ບໍ່ລົງມື.

ມີນັກທິດສະດີຫຼາຍຄົນທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເລັ່ງລັດເວລາໃຫ້ຄົນເຮົາຮຽນພາສາໄດ້ໄວຂື້ນ ແຕ່ຄົງບໍ່ແມ່ນທາງລັດຄືດັ່ງບາງຄົນໃຝ່ຝັນ. ໃນບົດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງລວມວິທີການຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ວ່າໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ມາຈັດເຂົ້າໃນ 4 ທັກສະ ທີ່ໜ້າສົນໃຈດັ່ງນີ້:

1. Reading

ການອ່ານເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມພູນຄຳສັບ, ສຳນວນ, ປະໂຫຍກ ແລະ ລີລາການຂຽນໃໝ່ຂອງເຈົ້າ. ການອ່ານນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການອ່ານຢູ່ປື້ມຕຳລາຮຽນທີ່ເຈົ້າຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ໝາຍເຖິງການອ່ານຈາກປື້ມ, ໜັງສືພີມ ຫຼື ບົດເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມກັບລະດັບຂອງເຈົ້າ. ບໍ່ຄວນອ່ານໜັງສືທີ່ສູງເກີນໂຕຫຼາຍເຊັ່ນ: ບົດຄວາມວິຊາການ. ເຈົ້າອາດຈະອ່ານບົດເລື່ອງ ຫຼື ປື້ມບົດອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ບົດເລື່ອງສັ້ນງ່າຍໆ ຫຼື ໜັງສືພີມກໍໄດ້ ແຕ່ຄວນເລືອກອ່ານຂ່າວທີ່ຕົນເອງພໍຮູ້ແດ່ ເພາະຈະຊ່ວຍເດົາຄວາມໝາຍ ຫຼື ເນື້ອໃນຂ່າວໄດ້. ເຈົ້າຕ້ອງອ່ານໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ການອ່ານແບບນີ້ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເກັ່ງພາສາອັງກິດແລ້ວ ຍັງຈະຝຶກໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນມັກອ່ານໄປໃນຕົວ.

2. Writing

ເມື່ອອ່ານໄປຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຈະເຫັນຄຳສັບ, ສຳນວນ ຫຼື ເຄົ້າໂຄງຕ່າງໆໃໝ່ ເຈົ້າກໍຈົດເອົາໄວ້ ເພື່ອທ່ອງຈຳ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາມາຫັດຂຽນ ຫຼື ສ້າງເປັນປະໂຫຍກ. ໃນປັດຈຸບັນການຝັດຂຽນງ່າຍກວ່າເກົ່າເຊັ່ນ: ແຊັດຫາໝູ່ຄູ່ດ້ວຍພາສາອັງກິດ, ຂຽນອີເມວ, ຂຽນເລົ່າວຽກທີ່ຕົນເຮັດປະຈຳວັນ ຫຼື ການຂຽນຂໍ້ຄວາມຖາມຕອບນຳເວບໄຊ ຫຼື ແອັບ AI ກໍໄດ້. ການຂຽນສົນທະນາກັບ AI ແມ່ນສະດວກສະບາຍ ມັນຍັງຊ່ອຍແປງປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນຂອງເຮົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງອີກດ້ວຍ.  ການຝຶກຂຽນເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈຳໄດ້ດີ ເຊິ່ງຈະເປັນການວັດເບິ່ງວ່າເຮົາໄດ້ພາສາອັງກິດຫຼາຍປານໃດ?

3. Listening

ການຟັງເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້. ເດັກນ້ອຍຮູ້ເວົ້າ ຍ້ອນຟັງພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປະຈຳ ທັ່ງໆທີ່ທຳອິດບໍ່ເຂົ້າໃຈ.  ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຄວນຟັງທຸກໆມື້ ໂດຍອາດຈະຟັງວິທະຍຸ ຫຼື ເບິ່ງໂທລະພາບກໍໄດ້. ປັດຈຸບັນນີ້, ຍິ່ງສະດວກສະບາຍ, ເຈົ້າສາມາດຟັງ ຫລື ເບິ່ງຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ຕາມໃຈມັກ. ເຈົ້າມັກສຳນຽງໃດ ກໍສາມາດຊອກຫາໄດ້ທາງຢູທຸບ. ຖ້າເຈົ້າມັກເບິ່ງໜັງ, ຂ້ອຍຂໍແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງໜັງ ຫຼື ລະຄອນທີ່ເຈົ້າມັກສຸດໆ ທີ່ພາກເປັນພາສາອັງກິດ. ເຈົ້າຈະໄດ້ມ່ວນ ແລະໄດ້ພາສາໄປພ້ອມຢ່າງບໍ່ມີໃຜເວົ້າໃຫ້.

4. Speaking

ການເວົ້າ ເປັນການພິສູດວ່າເຈົ້າໄດ້ພາສາອັງກິດຫຼືບໍ? ຫຼາຍຄົນຮຽນພາສາອັງກິດຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີມາ ກໍສະຫຼອງຢ່າງຄຶກຄື້ນ ແຕ່ວ່າເວົ້າພາສາບໍ່ໄດ້ຢ່າງເປັນຕາອາຍ. ການຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍກໍມີແຕ່ອ່ານຕຳລາ, ເລົ່າຄຳສັບ ແລະ ຮຽນໄວຍາກອນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ຄັນຊິເວົ້າພາສາກໍຢາກອາຍ ແລະ ບໍ່ກ້າ ປານວ່າຊິມີຄົນປັບໃໝໃສ່ໂທດເອົາໂລດ. ບ້ານເຮົາຊິຫາຝຣັ່ງຈັກຄົນໜຶ່ງມາພໍໄດ້ຝຶກພາສາອັງກິດກໍບໍ່ງ່າຍ. ວິທີແກ້ກໍຄື ກ້າເວົ້າພາສາອັງກິດກັບຄູທຸກຄັ້ງເວລາເຂົ້າຫ້ອງ, ສົນທະນາກັບໝູ່ທີ່ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ໄປສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄົນຕ່າງປະເທດ. ປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າສາມາດຮຽນຫລັກສູດອອນລາຍ (online courses) ໄດ້ຢ່າງສະດວກ ຫຼື ບໍ່ເຈົ້າກະຫາໝູ່ຝຣັ່ງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອຝຶກຫັດການເວົ້າຂອງເຈົ້າ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າກໍສາມາດຝຶກການເວົ້າກັບເວບໄຊ ຫຼື ແອັບ AI ເຊິ່ງມີຫຼາຍເຈົ້າຢູ່ເຊັ່ນ: Chat GPT ເປັນຕົ້ນ.

ດ້ວຍການຝຶກຫັດຕາມຄຳແນະນຳໃນ 4 ທັກສະ ນີ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ອົດທົນ ບໍ່ດົນເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກຕົວວ່າ ລະດັບພາສາອັງກິດພັດທະນາຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ຂໍພຽງເຈົ້າມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຄົງບໍ່ດົນເຈົ້າກໍຈະສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຄືກັບຄົນອື່ນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ.

ອ່ານຕື່ມ

Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top