ຄວາມສຸກຂອງຄົນ

man's happiness

ຄົນເຮົາເກີດມາຄືບໍ່ມີໃຜດອກຊິບໍ່ຢາກມີ ຄວາມສຸກ. ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການຄວາມສຸກຄືກັນໝົດ ບໍ່ວ່າຜູ້ນັ້ນຈະຢູ່ໃນໄວອາຍຸ ຫຼື ຖານະໃດ. ຄວາມສຸກເປັນສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາປາດຖະໜາ ແລະ ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸກໃນຊີວິດ. ຄົນເຮົາເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນສູ່ມື້ນີ້ກໍຫວັງເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສຸກ ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທຳນັ້ນລາງເທື່ອເຮົາຮູ້ດີຢູ່ວ່າມັນຜິດສີລະທຳ ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງເຮັດ. ເຮົາບໍ່ຜິດດອກທີ່ຢາກມີຄວາມສຸກ ແລະ ທຸກຄົນກໍມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມສຸກເທົ່າທຽມກັນໝົດ ບໍ່ວ່າລວຍ ຫຼື ຈົນກໍຕາມ. ເຮົາເຄີຍຄິດ ຫຼື ເຄີຍຖາມຕົນເອງບໍວ່າ ຄວາມສຸກຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ແນ່ນອນຖ້າເຮົາລອງໄປຖາມຄົນຮ້ອຍຄົນ ກໍອາດຈະໄດ້ຄຳຕອບຕ່າງກັນເຖິງຮ້ອຍຄຳຕອບ ຫຼື ຖ້າໄດ້ຄຳຕອບຄືກັນກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທີ່ລະດັບ. ຄັນຊັ້ນ, ຄວາມສຸກຂອງເຮົາຄືຫຍັງແທ້?

ຊາວນາມີຄວາມສຸກ ເມື່ອເຫັນເຂົ້ານາຂອງຕົນຂຽວງາມ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຫຼາຍກວ່າທຸກປີ. ແມ່ຄ້າມີຄວາມສຸກ ເມື່ອມີຄົນມາຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍໄດ້ກຳໄລງາມ. ນັກຮຽນມີຄວາມສຸກ ເມື່ອຕົນເອງໄດ້ຄະແນນດີກວ່າໝູ່. ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ ເມື່ອໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ, ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແລະ ໄດ້ເງິນເດືອນສູງຂື້ນ. ກຳມະກອນມີຄວາມສຸກ ເມື່ອໄດ້ເງິນຄ່າແຮງງານສູງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຄົນທີ່ມັກກິນເຫຼົ້າກໍອາດມີຄວາມສຸກ ເມື່ອໄດ້ກິນເຫຼົ້າ.  ບ່າວສາວມີຄວາມສຸກ ເມື່ອໄດ້ແຕ່ງດອງກັບຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ. ຖ້າຄວາມສຸກຄືການໄດ້ມາເຊິ່ງສິ່ງຕົນເອງປາດຖະໜາ ທ່ານແນ່ໃຈບໍວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ມານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກດັ່ງທີ່ຫວັງໄວ້. ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຊີວິດຄູ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າຊີວິດໂສດ ອັນນີ້ກໍອາດຈະຖືກຕ້ອງເພາະທຸກຄົນຕ່າງກໍສະແຫວງຫາຄູ່ຄອງຕົນເອງ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນໄປຈົນຊົ່ວຊີວິດ ສົມກັບຄຳອວຍພອນວ່າ ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທິບ ຜົວຫຍິບເມຍແສ່ວ ເມຍຕຳແຈ່ວຜົວຊີດນ້ຳປາອະຫລີ. ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄູ່ທີ່ບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ບາງຄູ່ຊ້ຳພັດມີຄວາມທຸກກວ່າເກົ່າສາອີກ ແໜງວ່າເປັນໂສດຍັງມີຄວາມສຸກກ່ອນກໍມີ.

ຖ້າທ່ານຫາກຄິດວ່າ ການມີເງິນຫຼາຍຄືຄວາມສຸກ ແລະ ທ່ານເຄີຍຖາມຕົວເອງຢູ່ບໍວ່າມີຫຼາຍປານໃດຈຶ່ງຊິມີຄວາມສຸກ ຫຼືວ່າມີເງິນຫລາຍເທົ່າໃດມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນຊັ້ນບໍ? ທ່ານຄິດວ່າການມີເງິນຫຼາຍໆຊິເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກແທ້ບໍ? ຂ້ອຍວ່າບໍ່ແນ່ດອກ ເພາະຫຍັງ? ເພາະວ່າຖ້າທ່ານມີເງິນແສນ ທ່ານອາດຈະຕັ້ງວ່າມີເງິນລ້ານຈິ່ງຊິມີຄວາມສຸກ ເມື່ອມີເງິນລ້ານ ທ່ານພັດຊິຕັ້ງວ່າ ມີເງິນຕື້ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຕໍ່ໆຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ຢາກມີເງິນດອກ ການມີເງິນຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍຂື້ນ ເພາະມີຄວາມສາມາດຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຮືອນ, ລົດ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆຕາມຕ້ອງການ. ແຕ່ເຮົາກໍຄວນພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນມີຄວາມສາມາດ ແລະ ນອກຈາກເງິນແລ້ວເຮົາຍັງຕ້ອງການຄວາມສຸກຈາກສິ່ງອື່ນໆເປັນຕົ້ນ: ອຳນາດ, ກຽດຕິຍົດ ຫຼື ການຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ.

ເຖິງວ່າຄົນເຮົາຈະມີຄວາມຕ້ອງຄວາມສຸກຄືກັນ ແຕ່ວ່າລະດັບຄວາມຕ້ອງການແຕ່ລະຄົນກໍອາດຕ່າງກັນ. ບາງຄົນທີ່ບໍ່ມີແດ່ ການມີເຮືອນ, ມີລົດຂີ່ ແລະ ມີເງິນຝາກເລັກໜ້ອຍໃນທະນາຄານກໍອາດມີຄວາມສຸກແລ້ວ ເຊິ່ງຕ່າງກັບບາງຄົນນອກຈາກເຮືອນປານຄະລືຫາດ, ມີລົດຫຼູ່ບໍ່ຈັກວ່າບໍ່ມີບ່ອນຈອດ ແລະ ມີເງິນຝາກທະນາຄານຈົນນັບບໍ່ລ້ອນ ບາງທີກໍຍັງຮູ້ສຶກວ່າໂຕບໍ່ມີຄວາມສຸກ.  ຄວາມສຸກຂອງຄົນວັດຢູ່ທີ່ໃດ? ວັດຢູ່ທີ່ການມີວັດຖຸພາຍນອກຄືຮ່າງກາຍ ຫຼື ວັດຢູ່ທີ່ພາຍໃນຄືຈິດໃຈ ຫຼື ວັດທັງສອງຢ່າງ? ສົມມຸດວ່າວັດຢູ່ທີ່ພາຍໃນຄືຄວາມພໍໃຈຕໍ່ສິ່ງໃດໜຶ່ງເປັນຕົ້ນວ່າ: ຄວາມສຸກທີ່ເກີດຈາກຄວາມພໍໃຈທີ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ຕົນເອງມັກ, ຟັງສຽງທີ່ຕົນເອງຢາກຟັງ, ເບິ່ງສິ່ງຕົນເອງປາດຖະໜາ, ດົມກິ່ນຫອມທີ່ຍົວຍວນໃຈ ແລະ ກາຍສຳພັດສິ່ງທີ່ສະເນ່ຫາ. ທ່ານແນ່ໃຈບໍວ່າການກະທຳແບບນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ. ການໄດ້ກິນອາຫານທີ່ຕົນເອງມັກຄັ້ງທີ 1, ຄັ້ງທີ 2, ຄັ້ງທີ 3 ທ່ານກໍອາດມີຄວາມສຸກ ແຕ່ສົມມຸດວ່າທ່ານກິນແຕ່ອາຫານທີ່ທ່ານວ່າມັກທີ່ສຸດນັ້ນຈັກເດືອນໜຶ່ງເບິ່ງ ທ່ານຊິມີຄວາມສຸກຄືກັບການໄດ້ກິນອາຫານສອງສາມຄັ້ງທຳອິດບໍ?. ຕອບໃຫ້ກໍໄດ້ວ່າ ບໍ່. ເພາະວ່າເມື່ອຄວາມພໍໃຈຂອງຄົນເຮົາໄປເຖິງຂັ້ນສູງສຸດ ມັນກໍຈະຫຼຸດລົງຄືດັ່ງການແກວ່ງຂ້ອນຂື້ນຟ້າ. ບໍ່ວ່າເຮົາຈະແກວ່ງຂື້ນສູງປານໃດ ເມື່ອຮອດຈຸດສູງສຸດຂອງມັນແລ້ວ ມັນກໍຈະຕົກລົງມາໃນທີ່ສຸດ. ນີ້ເປັນກົດພຣະໄຕຣລັກ ເກີດຂື້ນ ຕັ້ງຢູ່ ແລະ ດັບໄປ.

ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສຸຸກຂອງເຮົາແທ້? ອັນນີ້ແລ້ວແຕ່ລະຄົນຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ນິຍາມ ແລະ ເລືອກເອົາເອງ ບໍ່ມີໃຜບັງຄັບໄດ້. ບໍ່ຄວາມສຸກຈະແມ່ນຫຍັງ ຫຼື ເຮົາຈະກຳນົດຄວາມສຸກເຮົາແບບໃດ? ຄວາມສຸກທີ່ດີ ແລະ ຍືນຍົງຈະຕ້ອງບໍ່ບຽດບຽນຕົນ ແລະ ຜູ້ອື່ນທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ຄວາມສຸກຂອງຄົນບໍ່ໄດ້ວັດຢູ່ທີ່ພາຍນອກສະເໝີໄປ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດສິນວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ເຮືອນ 5 ຊັ້ນໃນເມືອງຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຢູ່ເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ. ຖ້າໜຶ່ງໃນຄວາມສຸກຂອງທ່ານຄືການຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບສາກ່ອນເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກຳລັງໃຈ ທ່ານກໍໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງແທນທີ່ທ່ານຈະເປັນຄົນຮັບ ແຕ່ທ່ານຜັດກາຍເປັນຄົນໃຫ້.​ ເມື່ອທ່ານໃຫ້ສັງຄົມຫຼາຍເທົ່າໃດ ສັງຄົມກໍຈະໃຫ້ທ່ານຄືນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມສຸກນີ້ເປັນສິ່ງຫາບໍ່ຍາກເລີຍ ແລະ ທຸກຄົນທຳໄດ້. ເຮົາບໍ່ຄວນລືມຫຼັກທີ່ວ່າ ການກະທຳອັນໃດຂອງເຮົາບໍ່ວ່າດີ ຫຼື ຊົ່ວກະທົບຕໍ່ສັງຄົມແຮງເທົ່າໃດ ກຳນັ້ນກໍຈະກະເດັນຄືນມາຫາເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

ອ່ານຕື່ມ:

Leave a Comment

Scroll to Top