ນັກວິຊາເກົາ

ຂ້ອຍນີ້ ອຶດອັດອັ້ນ                 ນຳຄົນປັ່ນທວນກະແສ ແທ້ເດ

ຕາບໍ່ແລເຫັນຂອງຈິງ                ຮ່າວຝອຍ ເຟີ້ເຈີ້

ຟ້າວອອກມາສະເໜີໜ້າ              ທິດສະດີນ້ຳເຕົ້າເປົ່າ

ເຈົ້າບໍ່ເຫັນ ແຕ່ທຳທ່າອວດຣູ້          ມະສ້າງພາບເອົາ

ພຣະ ລາວຄົ້ນພົບໄດ້               ອົງໃຫຍ່ງາມຫຼາຍ

ຝັງຢູ່ໃນຫາດຊາຍ                  ຈັກປີບໍ່ທັນຮູ້

ຢູ່ບໍ່ຢູ່ ນັກວິຊາການເກົາກົ້ນ           ຍາມຝົນອອກມາຂ່າວ

ວ່າພຣະລາວພົບໄດ້ນັ້ນ              ຂອງ ເກ້ ແນ່ນອນ

ຕົນເປັນຄົນຮອບຮູ້                  ສາຍາວ່າ ຄູ ບາ ທອງ

ເລື່ອງທອງ ເລື່ອງໂລຫະ            ບໍ່ມີໃຜທຽມທານໄດ້

ເອົາໃບປະລິນຍາມາອ້າງ            ວ່າໂຕເອງເກັ່ງກວ່າໝູ່

ຢູ່ເຖົ້າມາຊ່ຳນີ້                    ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມ ແທ້ນໍ

ການສຶກສາບໍ່ຊ່ວຍສ້າງ              ໃຫ້ຄົນເກັ່ງຄົນດີ ແທ້ບໍ?

ຫຼືວ່າ ມີສັນດານໜາ               ມືດມົນບັງໄວ້

ຫຼືວ່າ ໃຈຫວັງສໍ້                  ຢາກ ໂດ່ງດັງ ນຳເພິ່ນ

ມີເງິນ ມີຜູ້ຮູ້                     ດັງແລ້ວຈິ່ງແກ້ໂຕ ຊັ້ນບໍ?

ນັກວິຊາການ ໃຈຕ້ອງກ້າ           ຖືຫຼັກຄືຄວາມຈິງ

ບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ໃຈໂຕ                ອິດສາແລ້ວລະເວົ້າ

ຄັນເປັນ ນັກວິຊາເກົາ ຂອງແທ້       ເຊີນໄປພົບແພດດ່ວນ

ຄວນຊື້ຢາ ຊີມ່າ ໄວ້               ພໍຊິໄດ້ຊ່ວຍເກົາ ດີບໍ?


ອ່ານບົດກະວີອື່ນໆ

Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top