7 ວິທີຮຽນພາສາອັງກິດໃຫ້ໄດ້ໄວ

ວິທີຮຽນພາສາ

ການເດີນທາງໄກຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ຄວາມອົດທົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈິ່ງຈະເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາຮູ້ທາງລັດ ຫຼື ວິທີເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການເດີນທາງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄປເຖິງປາຍທາງໄດ້ໄວກວ່າເກົ່າ.  ການຮຽນພາສາອັງກິດ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າເຮົາຮູ້ວິທີ ແລະ ມີຄູດີຄູເກັ່ງມາສິດສອນ ບວກກັບຄວາມບຸກບືນຫ້າວຫັນຂອງຕົນເອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໄວຂື້ນ.​ 

ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈິ່ງມີອາຈານຫຼາຍທ່ານຄົ້ນຄວ້າວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.  ໃນນີ້, ຂໍຍົກເອົາ ວິທີການຮຽນພາສາ ຂອງອາຈານ A. J. Hoge ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ແນະນຳໄວ້ມີ 7 ວິທີຄື:

1. ຮຽນວະລີພາສາອັງກິດ

 ການຮຽນສຳນວນພາສາ (phrases) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າການຮຽນເປັນລາຍຄຳສັບ.  ຂ້ອຍຂ້ອນຂ້າງເຫັນດີກັບວິທີນີ້ ເພາະວ່າການຮຽນ ຫຼື ທ່ອງຄຳສັບຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ແຕ່ວິທີການອອກສຽງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ. ແຕ່ຖ້າເຮົາຈະນຳໄປເວົ້າ ຫຼື ຂຽນ ມັນຕ້ອງອາໄສການປະກອບກັນຂອງຄຳສັບຫລາຍໆຄຳ ເພື່ອໃຫ້ເປັນວະລີ ຫຼື ປະໂຫຍກ. ສະນັ້ນ ຫາກເຮົາຮຽນວະລີມັນຈະງ່າຍກວ່າ ແລະ ຮູ້ວິທີໃຊ້ຂອງຄຳສັບໄປໃນຕົວ ແລະ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວະລີຫຼາຍຂື້ນ ເຮົາກໍຈະສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນ:  ຖ້າຮຽນເປັນຄຳສັບ ຈະຕ້ອງທ່ອງ 4 ຄຳ (father ພໍ່, my ຂອງຂ້ອຍ, drink ດື່ມ, coffee ກາເຟ) ແຕ່ຖ້າຮຽນເປັນກຸ່ມຄຳ ຫຼື ວະລີ ເຮົາທ່ອງພຽງ 2 ວະລີເທົ່ານັ້ນ (my father ພໍ່ຂອງຂ້ອຍ, drink coffee ດື່ມກາເຟ). ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍກໍເຄີຍຂຽນຄຳສັບ ແລະ ທ່ອງເອົາເປັນເອົາຕາຍ ແຕ່ເວລາຈະເວົ້າ ຫຼື ຂຽນກໍຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຈົນຄິດຈົ່ມໃນໃຈວ່າເວລາເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເອົາຄຳສັບຕໍ່ກັນແນວໃດ ຈິ່ງຈະເວົ້າເປັນເລື່ອງເປັນລາວໄດ້.

2. ບໍ່ຮຽນຫຼັກໄວຍາກອນ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຫັນດີກັບວິທີນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂ້ອຍ ເພາະໃນການຮຽນພາສາໃດໆກໍຕາມກໍຕ້ອງຮຽນຫຼັກໄວຍາກອນໄປພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈຫລັກຂອງພາສາຢ່າງທ່ອງແທ້.  ສະໄໝຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍຍິນອາຈານເພິ່ນວ່າ ຖ້າເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນລາວ ໄປຮຽນພາສາອື່ນກໍເຂົ້າໃຈໄດ້ດີ.​ ປະຈຸບັນນີ້ຂ້ອຍກໍຍັງເຫັນດີນຳທັດສະນະດັ່ງກ່າວ.  ການຮຽນພາສາໃດໜຶ່ງ ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນຫຼັກໄວຍາກອນຂອງພາສານັ້ນເປັນວິທີການຮຽນແບບເກົ່າ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຢູ່ແລ້ວ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້ອຍເຫັນວ່າມັນກໍບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງ ຖ້າເຮົາຈະລອງວິທີໃໝ່ຄືບໍ່ຮຽນຫຼັກໄວຍະກອນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເນັ້ນການ ເວົ້າຫຼາຍກວ່າການຂຽນ.

3. ຟັງຫຼາຍເທົ່າໃດຍິ່ງດີ

ຂ້ອຍເຫັນດີທີ່ສຸດສຳລັບວິທີນີ້ ເພາະວ່າການຟັງນອກຈາກກເຮົາຈະໄດ້ສຳນຽງຕ່າງໆແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດຈື່ເອົາສຳນວນຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຂົາເວົ້າ ແລະ ສາມາດຝຶກທັກສະການຟັງຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງຍອດຢ້ຽມ.  ການຟັງບໍ່ວ່າຈະເປັນການຟັງຂ່າວຈາກວິທະຍຸ, ການຟັງການບັນລະຍາຍ,​ ການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຮຽນພາສາອັງກິດ. ພວກເຮົາຮຽນພາສາອັງກິດ ແຕ່ມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ລົມກັບຄົນຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ ການຟັງພາສາອັງກິດເລື້ອຍໆຈາກວິທະຍຸ, ທໍລະທັດ ຫຼື ຈາກຢູທຸບ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ.

4. ຮຽນລົງເລິກເຖິງຖອງ ໂດຍການຮຽນຊ້ຳໄປຊ້ຳມາ

ວິທີນີ້ຂ້ອຍກໍເຫັນດີນຳ.​ ຈາກປະສົບການຮຽນ-ການສອນ, ຂ້ອຍເຫັນວ່າຫຼາຍຄົນຮຽນພາສາອັງກິດຫຼາຍປີ ແຕ່ເວົ້າຫຼືຂຽນບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກເຖິງຖອງ.  ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກຕ່າງໆໃນປື້ມ ແຕ່ໃຫ້ເວົ້າບໍ່ເປັນ.  ຫຼາຍໂຮງຮຽນຫຼື ສູນພາສາອັງກິດເລັ່ງຮຽນຕາລາຮຽນໃຫ້ຈົບຕາມແຜນການຮຽນ-ການສອນ ໃນຂະນະທີ່ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ເຊິ່ງບາງທີອາດຈະເປັນຍ້ອນຕົວນັກຮຽນເອງ ຫຼື ສູນກໍບໍ່ຮູ້. ແຕ່ຖ້າເຮົາຮຽນລະອຽດ ແລະ ຝຶກເວົ້າຝຶກຂຽນໄປພ້ອມກັນ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເລື່ອງເວລາໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.

5. ຮຽນໄວຍາກອນຈາກຕົວຈິງ

ໃນວິທີທີ່ 2 ບໍ່ໃຫ້ຮຽນຫຼັກໄວຍາກອນຕາມປື້ມໄວຍາກອນ ແຕ່ວ່າໃນຂໍ້ນີ້ເພິ່ນຜັດບອກໃຫ້ຮຽນໄວຍະກອນ.  ການຮຽນໄວຍາກອນໃນຂໍ້ນີ້ໝາຍເຖິງການຮຽນໄວຍາກອນຈາກເລື່ອງລາວຕົວຈິງ (points of view stories).  ໝາຍວ່າເຮົາຄວນຮຽນໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຈາກການອ່ານ ຫຼື ການຟັງເລື່ອງລາວຕົວຈິງໃນພາສາອັງກິດ. ຕົວຢ່າງການອ່ານນິທານເຮົາຈະເຫັນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ເພື່ອເລົ່າເຫດການໃນປະຈຸບັນ, ອະດີດ ຫຼື ອະນາຄົດ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນເວລາອ່ານ.  ເມື່ອເຮົາອ່ານເລື່ອງລາວໃນຫຼາກຫຼາຍຂົງເຂດຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼັກໄວຍາກອນຂອງເຮົາກໍຈະອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຈື່ໄດ້ຢ່າງແມ໋ນຢຳ.

6. ຮຽນພາສາອັງກິດຕົວຈິງ

ໝາຍເຖິງການຮຽນພາສາອັງກິດຈາກເຈົ້າຂອງພາສາອັງກິດຫຼາຍກວ່າການຮຽນຈາກປື້ມຕຳລາຮຽນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປເປັນຕົ້ນ: ປຶ້ມ, ຕຳລາຮຽນ, ວິດີໂອ, ປື້ມນິທານ ແລະ ອື່ນໆສຳຄົນເຈົ້າຂອງພາສາ.  ເພາະການຮຽນຈາກປື້ມ ຫຼື ຕຳລາແບບນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສຳນວນພາສາທີ່ເປັນຂອງເຈົ້າພາສາທີ່ເຂົາໃຊ້. ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອ່ານ ຫຼື ຟັງເລື່ອງທີ່ຍາກໆ ແຕ່ວ່າອາດຈະເລືອກອ່ານ ຫຼື ຟັງນິທານສຳລັບເດັກນ້ອຍກ່ອນ ເພາະມັນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສຳນວນກໍບໍ່ສັບສົນ ແລ້ວຈິ່ງເລືອກອ່ານເລື່ອງທີ່ຍາກຂື້ນຍາກຂື້ນ. ການຮຽນພາສາອັງກິດໃນປື້ມຕຳລາ ບາງທີມັນອາດຈະບໍ່ຄືກັບພາສາອັງກິດໃນຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະສຳນວນພາສາເວົ້າ.​  ຍິ່ງອ່ານ ແລະ ຟັງຫຼາຍ ກໍຍິ່ງຈື່ຈຳສຳນວນຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ.

7. ສົນທະນາພາສາອັງກິດຈາກເນື້ອເລື່ອງ

ນີ້ຄື 7 ວິທີຮຽນພາສາ ຫຼື ເຄັດລັບສຳລັບການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງອາຈານໂຮກ ເຊິ່ງນັກຮຽນສາມາດເກັບເອົາໄປພິຈາລະນາໄດ້ ເພ່ືອຊ່ວຍພັດທະນາການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂື້ນ.  ບໍ່ວ່າວິທີການຮຽນຈະດີພຽງໃດ ບໍ່ວ່າຄູຈະສອນດີສອນເກັ່ງພຽງໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍມັນກໍຂື້ນຕົວຜູ້ຮຽນເປັນກຳນົດ. ບໍ່ມີໃຜກິນຢາຕາງຄົນເຈັບ.  ເສັ້ນທາງຍາວໄກ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກ້າວທຳອິດສະເໝີ.

Leave a Comment

Scroll to Top