We Provide Tutoring Courses Library Blog

Tutoring

ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຈະເຂົ້າຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເສັງເອົາທຶນໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ໂທ ນັບທັງການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເຂົ້າສະໝັກງານ

Courses

ພວກເຮົາສອນພາສາອັງກິດ ດ້ວຍຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ (face-to-face class) ແລະ ອອນລາຍ (Online courses) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ຕ້ອງການຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ

Library

ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ທ້ອນໂຮມບັນດາຟາຍເອກະສານ, ໜັງສືອີເລັກໂຕນິກ, ເວບໄຊ, ແຫຼ່ງສາລະໜ້າຮູ້ ແລະ ອື່ນໆ
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມຮູ້

Blog

ພວກເຮົາມີບົດຄວາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອຫາ
ແລະ ສາລະ ເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍມີສາລະໜ້າຮູ້, ທັມມະ, ບົດກະວີ, ປະສົບການຊີວິດ ແລະ ເລື່ອງສັ້ນ.

learning skills

Skills

ການຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ດີ ຈະຕ້ອງຮຽນ 4 ທັກສະໄປພ້ອມກັນຄື: Listening, SpeakingReading ແລະ  Writing.  ພວກເຮົາຈະເນັ້ນແຕ່ທັກສະໃດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້  ເພາະທຸກທັກສະລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ.  ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຮຽນພາສາອັງກິດຕາມປື້ມຕຳລາ ແລ້ວກໍຈົດຄຳສັບອອກມາເລົ່າ ແລະ ຮຽນໄວຍາກອນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ກ້າເວົ້າພາສາອັງກິດ ເພາະຢ້ານແຕ່ຜິດຫຼັກໄວຍາກອນ. ວິທີຮຽນແບບນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຟັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ເວົ້າບໍ່ເປັນ ເມື່ອພົບກັບສະຖານະການຕົວຈິງ.

Vocabulary

General English

ESP

Grammar

Elementary

Intermediate

Advance

Must watch!

Our Blog

fruits
Learn English
ພອນໄຊ ໃຈດີ

Vegetables and fruits

ນີ້ຄືຄຳສັບກ່ຽວກັບຜັກ (Vegetable) ແລະ ໝາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ (fruits) ທີ່ມັກໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງລາວ ກູຣູ ໄດ້ເລືອກເອົາຄຳສັບທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດມາໃຫ້ 25 ຄຳສັບດັ່ງນີ້: 1. apple………….ແອບໂປ……………ໝາກແອັບເປິນ 2. banana……..ບານານາ……………ໝາກກ້ວຍ 3. bean………….ບີນ…………………ໝາກຖົ່ວ 4. cabbage……….ແຄບບີດ…………ກະລ່ຳ 5. carrot………….ແຄຣອດ…………..ຫົວຜັກກາດ, ຫົວກາລົດ 6. chilli…………..ຊິລິ……………….. ໝາກເພັດ

ອ່ານຕໍ່»
self sufficient economy
Learn English
ພອນໄຊ ໃຈດີ

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ Self-sufficient economy

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ (Self-sufficient economy) ໜຶ່ງໃນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ ທີ່ເຫັນວ່າມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ແລະ ຄຳອື່ນໆຈຳນວນ 29 ຄຳສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ເງິນກູ້             loan 2. ເງິນຄ່າແຮງງານ     wage 3.

ອ່ານຕໍ່»
future simple
Learn English
ພອນໄຊ ໃຈດີ

Future simple

Future Simple ຫລື Simple Future Tense ອະນາຄົດທຳມະດາ ນຳໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍຈະໃຊ້ Modal verbs (shall / will) ມາຊ່ວຍ. 1. Positive ບອກເລົ່າ ຕົວຢ່າງ a)  I will go to school tomorrow.       

ອ່ານຕໍ່»

Main sponsors:

Scroll to Top